ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


  1.  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  2. ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
  3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  4. ΔΕΜΑΤΑ
  5. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣDerMex Diamond Transportation Μονοπρόσωπη ΙΚΕ