ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

DERMEX DIAMOND TRANSPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 150511607000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, ΤΚ 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 22.000€ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ & ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ : ΜΕΞΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ 
DerMex Diamond Transportation Μονοπρόσωπη ΙΚΕ